Vastgoedcertificaat

Op 28 oktober 2003 hebben de besturen van CRMT en NRVT besloten hun registers in 2004 onder te brengen in een nieuw op te richten stichting.


De Stichting VastgoedCert is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van makelaars en taxateurs in onroerende zaken met meer dan 5500 ingeschrevenen, verdeeld over de volgende kamers: Wonen/MKB (WM), Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk Vastgoed (LV) en WOZ.

Het doel van de Stichting VastgoedCert is het (doen) certificeren en registreren van de (technische) vakbekwaamheid van makelaars en taxateurs o.z..

Ethische- en gedragsnormen behoren nadrukkelijk niet tot de competentie van de stichting van de verschillende brancheorganisaties.

Hoge eisen

Alle geregistreerden voldoen aan hoge opleidingseisen. Als men niet aan bepaalde opleidingseisen voldoet kan men niet toetreden tot één van de kamers van de Stichting VastgoedCert. Voor de kamers geldt dat men in het bezit moet zijn van een theoriediploma en praktijkdiploma. Per kamer gelden verschillende certificatievoorwaarden.

Register taxateur

Als men eenmaal is gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert mag men zich register taxateur noemen. Maar men zal zich moeten blijven bijscholen. Iedere kamer kent zijn eigen hercertificatie-eisen. Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert hebben dus, door middel van onafhankelijke toetsing, aangetoond dat zij over de benodigde technische vakbekwaamheid beschikken.